Bilder av skolen!

Bilder av skolen!

Barna trengte ny skole. De gikk på en offentlig skole et godt stykke unna barnehjemmet. Får å komme dit, måtte de kjøre med barnehjemmets buss. Veien var dårlig, og i regntiden kom de knapt fram. Minibussen ble mye brukt, den er også i ikke så god stand. Kvalitet på skolen var heller ikke veldig bra, med mobbing (av de foreldreløse barna) og andre unoter. Det var altfor mange elever for hver lærer. Nå håper vi at kvaliteten skal bli bedre, og at skoleundervisningen skal bli bra! Vi gleder oss over den nye skolen, og takk til dem som hjelper.