News in English

Read news from Urtehagen International in english here. Latest update: This is great indeed! A new School has been built and is now opened for the children in the Orphanage. Complimenting everyone for contributing! Many thanks to Karin Foundation for crucial financial support to maintain and run the School, providing a good start in life and learning for the children. …

Nyheter fra Urtehagen barnehjemmet i Burao.

Elever ved PC

Det er flott! Urtehagen stiftelsen har bygget en ny skole i barnehjemmet. Og siden i høst har denne skolen vært i gang. Barn i barnehjemmet for nå også tilbud om muligheter for utdannelse. Takk til alle som bidrar! Det er 57 barn i skole-alder som går på skolen – En veldig godt og viktig grunnlag for liv og læring. Skolen …