Nytt fra Urtehagens Barnehjem i Burao

Elever ved PC

Nytt fra Urtehagens Barnehjem i Burao

Så flott! Urtehagen har bygget ny skole i barnehjemmet. Og skolen har åpnet nå fra høsten av! Barn i barnehjemmet kommer på skolen, det er bra. Takk til alle som er med og bidrar til skolen. Det er 57 barn i skolealder på skolen. Dette er et godt grunnlag for liv og lære. Skolen støttes nå også av Karin Foundation, somaliere i USA. Resten er Urtehagens ansvar som før.

Urtehagen sendte container med blant annet PC’er og PlayStation til barna på skolen og barnehjemmet.
Ny skole er i drift. Viktig for barna! Og alle har fått nye skoleuniformer.
Utviklingshemmede barn får også uniformer. Alle barna lærer spennende om data.