Registrert lokalt som egen stiftelse

Venneforening til Urtehagen International i Jemen er registrert lokalt som egen stiftelse Zahra Senter for Opplæring av Kvinner Senteret er opprettet med støtte fra Urtehagen Stiftelse. Målet er å lære lokale a, fra martyr-familier i krigen, yrker som kan sette dem og familien i stand til å bli økonomisk selvforsynte i en vanskelig tid. KursKvinnene gjennomgår kurs der de lærer: …